Vyhlášení výsledků dovednostních soutěžíVyhlášení výsledků dovednostních soutěží

Na jaře jsme pro děti z kroužků a základních škol připravili Manuál dovednostních soutěží jehož cílem bylo nabídnout dětem možnost vzájemného poměření sil v golfových dovednostech na dálku. Distanční soutěž proběhla v průběhu listopadových měsíců a zúčastnilo se jí celkem 5 týmů. Účast byla opět ovlivněna pandemíí Covid-19, ale i tak se podařilo alespoň 30 dětem poměřit své golfové dovednosti.

Celý koncept dovednostních soutěží navíc vychází ze zkušeností načerpaných při Turnaji základních škol. Právě zde jsou manuální dovednosti hlavní soutěžní disciplínou, kterou mohou děti trénovat v prostředí své školy, či hřiště ve svém okolí.

Všem dětem, které se letos naší soutěže zúčastnily, posíláme naši kšiltovku Se školou na golf. Vítěznému týmu golfovému kroužku při GC Praha navíc posílám golfová trička Tony Trevis.

Děkujeme Vám za účast.

Celkové výsledky naleznete zde

Fotografie: Golf Club Česká Lípa