Nový školní rok přinesl další mladé hráčeNový školní rok přinesl další mladé hráče

Projekt Se školou na golf (SŠNG), kterému už několik let věnuje výraznou pozornost vedení České golfové federace, má na startu nového školního roku zase větší záběr. Do projektu je už zapojeno sedm základních škol, další čtyři to plánují a navíc ve 120 školách mají také golfové kroužky, které jsou rovněž založeny na spolupráci s golfovým kluby.

Projekt SŠNG si bere za své stále více osvícených ředitelů a učitelů základních škol, což se příznivě projevuje i na počtu dětí, které projektem - určeným pro první stupně - projdou. Školy mají další možnost rozvíjet pohybové aktivity dětí, protože golfový trénink není pouze o švihání holemi na drivingu. Cílem projektu není vychovat vrcholové sportovce, ale děti motivovat k pohybu novým sportem.

Školy navíc také dostávají výraznou podporu ze strany České golfové federace. Nemusejí totiž na rozdíl od jiných sportů složité zajišťovat základní vybavení – ČGF zajišťuje potřebnou výstroj díky činnosti Nadace pro český golf Hanuše Goldscheidera a následně prostřednictvím samotných klubů.

Projekt SŠNG navíc pořádá i celostátní soutěže, na kterých se mohou školy i golfové kroužky potkat a porovnat své síly. Druhý ročník soutěže základních škol se letos uskutečnil v červnu na hřišti Mladé Buky, na Albatrossu se pak během D+D REAL Czech Masters uskutečnil v srpnu finálový turnaj SNAG/ČGF 2019.

Během prázdnin se ale uskutečnila celá řada dalších akcí, na kterých byly vidět dobře známe tréninkové stany a sítě pod dobře známou značkou SŠNG. Opakovaně s velkým zájmem se setkala stanoviště během červnové Olympiády mládeže, kde účastníci z jiných sportovních disciplín rychle našli cestu k novému sportu.

Počínaje zářím začala nejen výuka ve školách, ale také řada podpůrných akcí v rámci různých sportovních veletrhů a regionálních akcí. Ve dnech 18. - 26. listopadu se na školách, které jsou zapojeny do projektu a nabízí golfové kroužky, uskuteční soutěž dovednostních soutěží s holemi Snag. Současně odstartuje podzimní kolo celorepublikového turnaje v tělocvičnách škol, nebo v indoorových halách - hlavním cílem je příprava na jarní turnaj. To vše s možností poměření sil jednotlivých týmů na dálku v základních dovednostních golfových disciplínách.

Projekt SŠNG v číslech:
Golfové kluby zapojené do projektu v roce 2019: 42
Počet škol, které vytváří pro děti příležitosti v roce 2019: 120
Školy se zavedeným volitelným předmětem Výuka golfu: 5

Plánují zapojení do výuky: 4

Školy, které dlouhodobě učí golf v rámci rozšířené tělesné výchovy: 2

Text: Petr Halaburda
Foto: Annie Krčmářová