O projektu - Rodičům

Začít s golfem je tak snadné

Využijte některou z našich aktivit pro seznámení se s golfem. Vyzkoušejte si, jak golf baví vaše děti.

První krok ke golfu můžete učinit tak, že navštívíte jednu z našich prezentačních akcí nebo dny otevřených dveří na golfových hřištích. Tyto akce jsou vždy zaměřeny na celou rodinu s dětmi.


1

Golf na škole

Navštěvuje vaše dítě školu, která je zapojena do projektu Se školou na golf? Projděte seznam všech škol na našem portálu. V případě, že naleznete tu svou, informujte se o golfovém kroužku nebo výuce na vaší škole.

2

Pravidelné kurzy

Pravidelně každé září a v březnu vypisují golfová hřiště golfové kurzy pro děti, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší hráče. Vyberte si ze seznamu golfových klubů a informujte se o nabídce ve svém okolí.

3

Letní tábory

V průběhu letních prázdnin naleznete širokou nabídku příměstských kempů a golfových táborů, které jsou zaměřené na všeobecný rozvoj dítěte. S výběrem vám rádi poradíme, neváhejte nás kontaktovat.
9x ANO GOLFU

Proč vybrat golf?

Se školou na golf není jen obyčejným sportovním projektem. Naším cílem je předávat dětem hodnoty, které ke golfu neodmyslitelně patří.

Golf učí děti posouvat se dál. Poučit se z předchozích chyb, plně se soustředit na přítomnost, a přitom myslet do budoucnosti.


Upřímnost

Golf je jedinečný v tom, že si hráči počítají a zapisují skóre sami. Učí se respektovat pravidla a vyhodnocovat podle nich všechny vzniklé situace. Golf je sport, který je více než kterýkoliv jiný postaven na myšlence fair play.


Sportovní duch

Mezi golfové zvyky, které jsou hojně dodržovány, patří hráčská soudržnost: například popřání dobré hry před prvním odpalem a také poděkování za hru po jejím skončení. Vše je doprovázeno přátelským podáním ruky.


Respekt

Golf učí děti respektu. Golfová etiketa nabádá k tomu, aby hráč respektoval ostatní, během hry je nevyrušoval a negativně neovlivňoval jejich výkon.Sebevědomí

Dobrý hráč = sebevědomý hráč. Sebevědomí patří mezi klíčové aspekty toho, jak se stát kvalitním golfovým hráčem.


Zodpovědnost

Stejně jako v životě, i na golfu nese hráč během hry zodpovědnost. Zapisování výsledků, oprava vyseknutých drnů, uhrabání písku či dodržování tempa hry – to jsou běžné praktiky každého dobrého hráče.


Vytrvalost

Odehrát 18 jamek dá občas docela zabrat. Při hře se střídají jak dobré, tak špatné rány. A stejně jako v životě je důležité to nevzdat a bojovat dál.Zdvořilost

Golf nezapomíná na staré dobré zvyky. Děti učíme chovat se ve společnosti zdvořile. Pozdravení, poděkování, sundání čepice při vstupu do místnosti…to je jen krátký výčet gentlemanské etiky.


Vlastní rozhodování

Strategie hry, volba hole, risk či rána na jistotu. Děti vedeme k tomu, aby samy vyhodnocovaly situace a přijímaly následky svých rozhodnutí.


Vzdělání

Golf nabízí jedinečnou příležitost získat stoprocentní sportovní stipendium v USA nebo jinde po světě.

rodice3
rodice2
rodice1
rodice