O projektuČeská golfová federace (ČGF) spustila na jaře roku 2014 dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu.

  • Ročně oslovíme až 14.000 dětí, které si poprvé vyzkouší odpálit svůj první golfový míček.
  • Golfové kluby spolupracují s více než 200 základními školami.
  • Po celé České republice si můžete vybrat z mnoha golfových kroužků, kurzů nebo letních táborů.
  • Organizujeme celorepublikové soutěže základních škol a golfových kroužků.

3 pilíře projektu
V projektu SE ŠKOLOU NA GOLF je zapojeno mnoho golfovových klubů, které spolupracují se základními školami ve svém okolí.