Se školou na golf do Molitorova



Se školou na golf do Molitorova

Projekt ČGF Se školou na golf opět sklidil úspěchy za svou snahu přivést golf do škol. ZŠ Miloše Šolleho Kouřim a Golf Club Molitorov u Prahy rozjely spolupráci ve formě výuky golfu jako součást tělesné výchovy v prvním až čtvrtém ročníku.

Výuky golfu se účastní žáci Základní školy Miloše Šolleho od prvního do čtvrtého ročníku, tedy přibližně 210 školáků. V tomto pololetí s golfem začalo již 160 a na jaře přibyde dalších 50 dětí.

Žáci mají hodinovou výuku golfu jednou v týdnu a na tréninky dochází do Molitorova pěšky, neboť škola je vzdálená pouhý kilometr od hřiště. Dvanáct tříd se tak na zdejších tréninkových plochách prostřídá během úterků a čtvrtků od 8:00 do 13:30.

Golfu jako části tělesné výchovy se žáci základní školy budou věnovat v tomto pololetí  až do poloviny listopadu a pokračovat budou od 1. dubna do 30. června. Zimní přerušení využijí školáci k naplnění jiného programu tělesné výchovy, jimiž jsou plavání a gymnastika. Pokud špatné počasí nedovolí trénink na venkovních tréninkových plochách, dochází trenéři do školy a učí děti pravidlům golfu.

„Mám radost, že se podařil skvělý záměr ČGF oslovit děti ve školách a získat je pro seznámení se s golfem,“ pochvaluje si novou spolupráci předseda Golf Clubu Molitorov u Prahy Vladislav Davídek.

„Být u toho a organizovat asi ojedinělý projekt tohoto typu dává dobrý pocit pro celý náš golfový resort. Je příjemné vidět to zapálení a nadšení malých špuntů při tréninku. Věříme, že výuka bude mít úspěch jak u dětí, rodičů i vyučujících.“

Ze spolupráce na novém projektu je nadšená také ředitelka školy Hana Borová. „Jsme rádi, že jsme mohli zařadit golf do školního výukového programu a přivést tak naše děti ke sportu, který na jiných školách nebývá běžný. Zatím sklízí golf u naších žáků úspěchy a věřím, že se k tréninkům na jaře moc rádi vrátí.“

Mimo golfové tréninky pro žáky pořádá ZŠ Miloše Šolleho také akci pro rodiče. „Ráda bych tímto pozvala rodiče našich žáků na Den s dětmi pro rodiče, který se uskuteční již tuto neděli od 14:00 v Molitorově.“

Text: Klára Kuchařová
Foto: Zuzana Klokočníková