Výuku golfu zařazuje do osnov další základní školaVýuku golfu zařazuje do osnov další základní škola

Po trvalém návratu dětí do plné výuky se opět projekt Se školou na golf vrátil ke svým aktivitám a rozšiřuje počet zapojených škol, kde je golf součástí školních osnov. Začlenit golf do výuky jako rozšíření tělesné výchovy se rozhodli v ZŠ Benešov na Blanensku.

Covidová epidemie výrazně zasáhla do školního systému a zastavil se dočasně rovněž počet zapojených škol do projektu. Školy se však nyní snaží výrazněji podpořit sportování dětí a zaznamenaly nabídku golfových klubů i ČGF na mimoškolní aktivity, případně přímo na zapojení do projektu SŠNG.

Prvním nově zapojeným zájemcem se stala ZŠ Benešov u Boskovic na Blanensku, která spolupracuje se Sokrates Golf & Country Clubem. Hřiště na Kořenci mají vzdáleno pouhé tři kilometry od školy. „Náš klub škole na základě smlouvy poskytuje trenéra, výbavu a všechny tréninkové prostory,“ popisuje spolupráci ze strany klubu jeho viceprezidentka Hana Rechová a připomíná, že benešovská škola bere díky vlastní aktivitě na golfové tréninky i děti ze 6. až 9. třídy, přestože do SŠNG jsou zapojeni jen žáci prvního stupně.

Škola samotná využila nejen výhodnou polohu vůči hřišti a spolupráce ji zapadá do neustálé snahy rozvíjet sportovní aktivity. „S klubem spolupracujeme již delší dobu, organizuje pro naši školu golfové aktivity ke Dni dětí i turnaj na závěr školního roku. Navíc hřiště máme dostupné veřejnou dopravou,“ uvedl ředitel školy Lubomír Šín, který v golfovém zapojení vidí nejen rozšíření venkovních sportovních aktivit, ale také zlepšení konkrétních dovedností: soustředěnosti, přesnosti a taktického myšlení.

Děti se vrhly do nového sportu s nadšením. „Velkou výhodou vidím v tom, že mají možnost naučit se zcela nový sport v blízké vzdálenosti naší školy. Navíc rodiče reagovali rovněž kladně, protože jde o sport na čerstvém vzduchu a v krásné přírodě,“ připomněl učitel tělesné výchovy Jan Kyzlink.

Díky Nadaci Hanuše Goldscheidera pro český golf už putovala do nově zapojené školy sada Snag holí, připravuje se dar v podobě setů golfových holí a škola obdržela také 100 učebnic Golf pro děti.

Benešovští se do golfového programu zapojili s plnou vervou, o čemž svědčí i to, že ve spolupráci s Czech Snag Association došlo k proškolení hned tří instruktorů, včetně pana učitele na metodiku výuky holemi SNAG. A již nyní se těší, jak rozšíří počet účastníků pátého ročníku Turnaje škol, který se uskuteční v červnu příštího roku na Svratce, a jak se zapojí do jarní kvalifikační části Celorepublikového turnaje škol a golfových kroužků.

Je navíc pravděpodobné, že brzy přibude do projektu i další účastník. Výuku golfu hodlají začlenit do výukového programu rovněž v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, která dlouhodobě spolupracuje s Golf Clubem Radíkov. Ten na škole nyní zajišťuje golfový kroužek, který posouvá děti ze školního prostředí ke hře golfu na golfovém hřišti.