Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná


Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná

Posledních 6 let jsou pro ZŠ a MŠ Dělnickou velmi úspěšným obdobím.

Důkazem toho jsou:

Koncepce školy stojí na čtyřech pilířích:

  1. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
  2. JAZYKOVÁ GRAMOTNOST
  3. ROZVOJ SPORTU
  4. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Golf Club Lipiny

Golf Club Lipiny

Golf Club Lipiny