Aktuální informace ke golfovým soutěžím projektu Se školou na golfAktuální informace ke golfovým soutěžím projektu Se školou na golf

Náš projekt Se školou na golf každoročně pořádá golfové turnaje, které přináší soutěžního ducha dětem ze základních škol. Letošní turnajová sezóna se však pozastavila kvůli pandemii COVID-19, kdy současný stav neumožňuje, abychom plánovali jakoukoliv soutěž mezi dětmi. Toto opatření se tedy bohužel týká Celorepublikového turnaje škol a klubů ve SNAGu a Golfového turnaje základních škol.

Celorepublikový turnaj škol a klubů ve SNAGu

Definitivně jsme tak pro letošní rok zrušili Celorepublikový turnaj škol a klubů ve SNAGu, a to jak jarní kvalifikaci, tak i letní finále. To se mělo tradičně odehrát během srpnového turnaje D+D Real Czech Masters na Albatrossu, který se k lítosti všech golfových fanoušků také neuskuteční.

První aktivitu v rámci SNAGu plánujeme tedy až na podzim. Tou bude v druhé polovině listopadu již obvyklý turnaj v dovednostních soutěžích na dálku.

Golfový turnaj základních škol

Ač se v původním termínu 1.– 2. června turnaj základních škol neuskuteční, dobrou zprávou je, že i nadále chceme tuto soutěž v letošním roce zrealizovat. Nový termín turnaje je naplánovaný na 7.– 8. září a místem konání i nadále zůstává Golf Club Svratka.

Tento turnaj je sice určen pro žáky prvního stupně, ale bude možné, aby se turnaje zúčastnili i žáci, kteří v září nastoupí do šesté třídy. Chceme tak umožnit dětem ze současných pátých tříd, které se na turnaj těšily, aby si ho zahrály a užily si tak svůj poslední možný start v turnaji.

Současnou situaci ale bedlivě sledujeme a v případě, že se děti vrátí do školy ještě před letními prázdninami, jsme připraveni jim návrat zpestřit soutěží na dálku v golfových dovednostech. 

Proto nás sledujte na našich sociálních sítích, kde vás průběžně informujeme.